سیزدهمین دیدار تیم های نپومنیاشی و لیژه با تساوی به پایان رسید

141


دیدار دور سیزدهم در مسابقه قهرمانی شطرنج جهان برگزار شد. “ارمنپرس”بر اساس این گزارش، یانگ نپومنیاشی نماینده فیده و دینگ لیژن نماینده چین سیزدهمین بازی خود را در مسابقات قهرمانی انجام دادند. در حرکت سی و نهم بازی، جنرال موتورز با تقسیم امتیاز موافقت کردند. حالا شطرنج بازان هر کدام 6.5 امتیاز دارند.

Source link