در حالی که جهان بر اوکراین تمرکز می کند، غیرنظامیان در قره باغ کوهستانی با محاصره اقتدارگرایانه مواجه می شوند.

29


توسط آندرانیک شیرینیان نماینده کشور ارمنستان خانه آزادی در نوامبر 2020، جنگ 44 روزه بین ارمنستان و آذربایجان با آتش بس پایان یافت.Source link