کمپ تابستانی تومو ارمنستان

17


کمپ تومو در سال 2023 بازگشته است! کمپ تومو یک برنامه تابستانی برای نوجوانانی است که دوست دارند برنامه تومو را در حین تفریح ​​در ارمنستان تجربه کنند. هدف ازSource link