تغییر مکرر قضات دلیل اصلی بارگیری دادگاه هاست. به طور مستقیم

24

فیلم های:
سیاست

تغییر مکرر قضات دلیل اصلی بارگیری دادگاه هاست. زنده (ویدیو)

اسپانسر کانال شوید و به جوایز انحصاری دسترسی خواهید داشت. بیشتر بخوانید: https://www.youtube.com/channel/UCXdAEFA6DLFd-rcPYnATCRA/join دوست عزیز “A1+” به حمایت شما نیاز دارد https://a1plus.am/hy/support

Source link