پروفسور ایلبر اورتایلی، تاریخدان ترک:

20


پروفسور ایلبر اورتایلی، تاریخدان ترک:


🔸زمانی که ایرانیان شعر می سرودند، مردمان دیگر در درختان زندگی می کردند. پدران ما از شعر ایران تقلید می کردند.
🔸زبان ترکی ایراداتی دارد، آهنگین و یکنواخت نیست و رفع آن از زبان فارسی کمک گرفته است.
🔸برای ادای احترام به شعر فارسی باید ایستاد. این شعر فرانسوی یا روسی نیست.

مرکز مطالعات آذربایجان