پلیس ایتالیا 880 میلیون دلار کوکائین به مقصد ارمنستان کشف و ضبط کرد.

29


رم– پلیس ایتالیا روز سه شنبه اعلام کرد که 2.7 تن کوکائین “بسیار خالص” به مقصد ارمنستان کشف و ضبط کرده است. در بیانیه ای، گاردیا دیSource link