💠 توهین گستاخانه و بی‌شرمانه پربیننده‌ترین برنامه طنز شبکه تلویزیونی دولتی آذربایجان به ایران و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آقای امیرعبداللهیان.

30

💠 توهین گستاخانه و بی‌شرمانه پربیننده‌ترین برنامه طنز شبکه تلویزیونی دولتی آذربایجان به ایران و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آقای امیرعبداللهیان.


در این برنامه شخصی که خود را شبیه به آقای امیرعبداللهیان کرده است به عنوان وزیر خارجه ایران معرفی می‌شود با سوالات پر از تخریب سیاسی وجهه ایران، تحریف هویت تمدنی، جعل تاریخ همراه است به چالش کشیده می‌شود و حتی جمهوری اسلامی را به عنوان صادرکننده مواد مخدر به آذربایجان معرفی میکند و جواب سوالات همانطور که سی سال تبلیغات دروغ آن را در اذهان مردم آذربایجان نهادینه کرده از سوی وزیر خارجه ایران به عنوان گزینه درست انتخاب می‌شود و برنده جایزه برنامه قرار میگیرد.
این برنامه که یک روز پیش از تلویزیون آذربایجان پخش شد مکارانه سی سال تحریف و دروغ علیه جمهوری اسلامی ایران را استادانه در یک پک کامل به ذهن مخاطب منتقل میکند.

به زودی این برنامه با زیرنویس تقدیم شما میگردد

مرکز مطالعات آذربایجان