#ایرانیان_ارمنستان

7


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ نخست وزیر #ارمنستان نیکول پاشینیان در ۲۵ مه نشست سه جانبه پاشینیان و علی اف با میانجیگری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو برگزار می شود

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia