برای ارمنیان، گذشته در واقع یک مقدمه است

16


نوشته دیوید داویدیان تاریخ ارامنه، که با آزار و اذیت و آوارگی مشخص می شود، عمیقا بر این مردم مهجور و آنها تأثیر گذاشته است.Source link