اوا زهرابیان در یک فیلم روسی بازی کرد و میزبان پاول وولیا بود – اخبار ارمنستان

129


در 25 می، اولین نمایش فیلم “Nepodrestvenno Kakha 2. Другой фильм” برگزار می شود که بازیگران آن Artyom Kalaijyan و Eva Zohrabyan به پروژه تلویزیونی روسیه “Шоу Воли” دعوت شده بودند.

این فیلم در مورد دو ارمنی به نام های کاخا و سرگو است که در سوچی زندگی می کنند و در قسمت دوم فیلم نیز ایوا زهرابیان ایفای نقش می کرد که شرکت او در این برنامه در اینترنت پخش شد، زیرا این بازیگر زن روسی صحبت می کرد و اظهار داشت که ابتدا به این فکر می کند. ارمنی و بعداً به روسی ترجمه می‌شود و مجریان او را تصحیح می‌کردند و به او یاد می‌دادند که کلمات را به درستی استفاده کند.

اوا ظهرابیان گفت: در خانه نشسته بودم که دوستم تماس گرفت و پیشنهاد کرد در فیلمبرداری فیلم شرکت کنم و بلافاصله موافقت کردم.

Source link