تحقیقات مقدماتی در خصوص اختلاس بیش از 38 میلیون تومان در پرونده کیفری تکمیل شد.

23

تحقیقات مقدماتی در خصوص اختلاس بیش از 38 میلیون تومان در پرونده کیفری تکمیل شد.

در جریان تحقیقات مقدماتی کمیته مبارزه با فساد اداری جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات واقعی به دست آمد که گ. م.، دارای سمت مدیر “کالج دولتی منطقه ای آرماویر” SNOC، 2019-2021. در طول سال مجموعاً بیش از 38 میلیون تومان اختلاس و جعل رسمی مرتکب شده است.

بر اساس مواد دادرسی کیفری، در تاریخ 8 نوامبر 2019، “کالج دولتی منطقه ای آرماویر” NOC و وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان توافق نامه ای را امضا کردند “در مورد استفاده از حمایت های مالی ارائه شده توسط دولت در قالب کمک مالی، به موجب آن NOC فوق الذکر 156,721,600 AMD توسط وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ جمهوری ارمنستان برای سازماندهی کارهای ساخت و ساز ساختمان صنایع دستی برای بهبود شرایط ساختمان به SNOC منتقل شد.

در چارچوب قرارداد فوق الذکر G. م از طرف شرکت SNOC با کنسرسیومی متشکل از دو شرکت انجام دهنده کار ساختمانی و یک شرکت ارائه دهنده خدمات نظارت فنی قرارداد امضا کرد که در مناقصات اعلام شده در دی ماه 1399 برنده شناخته شد. ارزش قرارداد منعقده با دومی 135 میلیون درام بود.

سپس روسای شرکتهای مذکور د. خ.، س. م و همچنین ناظر فنی الف. ص با تحریف حجم واقعی کارهای ساختمانی انجام شده توسط سازمان پیمانکار و درج داده های موهوم از اتمام کارها، طی سال 1399، 6 فقره اجرائی خلاف واقع مبنی بر اجرای عملیات ساختمانی به ارزش انجام شده تنظیم و امضاء نمود. مجموعاً 103,076,170 AMD و به مدیر SNOC G. م.، اما تنها 58 میلیون و 802 هزار و 909 تومان کار توسط سازمان پیمانکار انجام شده است.

علاوه بر این، G. م.، به نوبه خود، D. با مساعدت خ.، مطابق تاریخ اجرائیات، 6 فقره پروتکل و اقدام حاوی اطلاعات نادرست تنظیم و در یک مورد بدون هیچ گونه اقدام اجرایی، پروتکل تحویل – قبولی جعلی تنظیم و نسبت به اجرا اقدام کرد. از آثار 12,210,600 درام.

در نتیجه، تحت شرایط ساخت و ساز واقعی به ارزش 58,802,909 درام و ارائه خدمات، G. م از شرکت های مذکور

وی با مساعدت نمایندگان مبلغ 115286770 تومان از محل اعتبارات تخصیص یافته به شرکت پیمانکار و در سمت خود (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 19214461 درمن) به سازمان پیمانکار واریز کرد. به مبلغ 37269399 AMD یک ضایعات

در تحقیقات اولیه همچنین اطلاعاتی به دست آمد که گ. در سال 2019، م. S. ح.، اما وی در محل کار حاضر نشده و به وظایف کاری خود عمل نکرده است. با اطلاع از موضوع مذکور، گ. م به منظور اختلاس حیف و میل با امضای خود تایید کرد که س. ح. ظاهراً گزارشات نادرست مبنی بر حضور منظم در محل کار ارائه کرده و برای پرداخت پرداخت کرده است. س از محل اعتبارات تخصیص یافته به SNOC بر اساس اسناد مذکور. در مجموع 803161 AMD به نام H. به طور غیر قابل توجیه برداشت شد که G. م اختلاس مضاعف کرد.

برای ارتکاب اعمال مجرمانه فوق:

جی. م به بند 2 و 3 جزء 2 ماده 256، بند 3 جزء 3 ماده 256 و جزء 1 ماده 445 قانون جزا (قسمت دوم) ارتکاب جرم متهم شد. دستگیری به عنوان اقدام پیشگیرانه برای وی اعمال شد.

D. خ.مطابق ماده 46-256 جزء 3 بند 3 ماده 46-445 جزء 1 و ماده 457 جزء 2 ق.م.ا.

اس. م به استناد ماده 46-256 جزء 3 بند 3 و ماده 457 جزء 2 ق.م.ا.

الف.پ به استناد ماده 46-256 جزء 3 بند 3 و ماده 457 جزء 2 ق.م.ا.

اس. ح. به استناد ماده 46-256 جزء 2 بند 2 ق.م.ا.

بخشی از خسارات وارده به دولت در تحقیقات اولیه جبران شد و به منظور جبران مابقی خسارت، محدودیت هایی در اموال متعلق به متهم اعمال شد.

تحقیقات جنایی تکمیل شده است. مواد پرونده به همراه کیفرخواست با درخواست تایید و ارسال به دادگاه در اختیار دادستان ناظر قرار گرفت.

اطلاع. متهم به ارتکاب جرم تا زمانی که مجرمیت وی به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران با حکم دادگاه لازم الاجرا ثابت نشود بی گناه محسوب می شود.

Source link