⭕️ بلومبرگ: افت شدید تولید در ترکیه در پی زلزله

11


⭕️ بلومبرگ: افت شدید تولید در ترکیه در پی زلزله


تولید صنعتی ترکیه بیشترین کاهش خود را از زمان اوج همه‌گیری جهانی کرونا در سه سال پیش تا به امروز تجربه کرد. این یکی از واضح‌ترین مواردی است که نشان می‌دهد چگونه زلزله این کشور را لرزاند و در حال تاثیر بر اقتصاد آن است.

🏷#ترکیه_و_قفقاز #ترکیه

🔗ادامه مطلب:
syaaq.com/14472

@turkeycaucasus