دانشجویان گارانتی ممکن است تا 100٪ بازپرداخت هزینه دریافت کنند

17

جامعه

دانشجویان گارانتی ممکن است تا 100٪ بازپرداخت هزینه دریافت کنند

بنیاد خیریه 4090 به پذیرش درخواست های بورسیه تحصیلی برای سال تحصیلی 2023-2024 ادامه می دهد. آنها می توانند برای سال 2016 یا 2020 درخواست دهند. شرکت کنندگان در جنگ ها که در یکی از مؤسسات آموزش عالی یا موسسات متوسطه حرفه ای جمهوری اسلامی ایران تحصیل می کنند و یا قرار است امسال دانشجو شوند.

متقاضیان باید ابتدا درخواست زیر را تکمیل کنند با مرجع، سپس تمامی مدارک ذکر شده در درخواست را تا 31 اردیبهشت ماه ساعت 23:59 با احتساب ارسال نمایید. درخواست در صورتی کامل تلقی می شود که در مهلت فوق الذکر به صورت پی دی اف و در یک نامه به آدرس ایمیل مشخص شده ارسال شود و حاوی کلیه مدارک مورد نیاز باشد. در صورت سوال بنویسید [email protected] به آدرس ایمیل یا صفحه فیس بوک بنیاد.

ذینفعان طی یک فرآیند رقابتی و در دو مرحله بررسی مدارک و انجام مصاحبه انتخاب می شوند.

بنیاد خیریه “4090” پس از جنگ سوم آرتساخ تأسیس شد و هدف آن فراهم کردن فرصت آموزشی برای شرکت کنندگان شجاع جنگ 2016 و 2020 است که علیرغم موانع مختلف به دنبال رویاهای خود می روند و به سازندگان آینده ما تبدیل می شوند. سرزمین مادری

این بنیاد هیچ هدف سیاسی، مذهبی و صنفی ندارد و به هیچ جنبش سیاسی تعلق ندارد. این صندوق تا کنون 60 ذی نفع دارد که در دانشگاه های مختلف جمهوری اسلامی ایران تحصیل می کنند.

Source link