از اول تیرماه در شهرها و شهرک های بالای 1000 نفر کمک هزینه به صورت نقدی پرداخت می شود.

12

از اول تیرماه در شهرها و شهرک های بالای 1000 نفر کمک هزینه به صورت نقدی پرداخت می شود.

وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد:

از اول تیرماه در شهرها و شهرک های بالای 1000 نفر، کمک های خانوادگی، اجتماعی و کمک های اضطراری منحصراً به صورت غیرنقدی پرداخت می شود. فقط افراد بالای 75 سال و همچنین افراد دارای معلولیت گروه 1 یا 2 می توانند از طریق هایپست این مزایا را به صورت نقدی دریافت کنند.

آن دسته از خانواده هایی که تا 30 خرداد درخواست تغییر روش پرداخت را ارائه ندهند، اعطای تسهیلات با استفاده از ابزار نرم افزاری غیر نقدی می شود و بانک به صورت تصادفی (با در نظر گرفتن نسبت خانوارهای دریافت کننده تسهیلات) انتخاب می شود. به صورت نقدی در تسویه حساب داده شده طبق بانک های پرداخت کننده).

بنابراین، در شهرها و سکونتگاه‌های بیش از 1000 نفر، هر یک از اعضای بزرگسال خانواده‌های دریافت‌کننده مزایا باید تا 30 ژوئن به مرکز منطقه‌ای خدمات اجتماعی واحد که در محل سکونت خود خدمت می‌کنند مراجعه کرده و درخواست تغییر روش پرداخت را ارائه کنند. جهت اطلاع از بانک منتخب سیستم جهت جلوگیری از ایجاد صف.

لیست سکونتگاه ها (بر اساس جمعیت) را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید: https://rb.gy/55lkv

Source link