باکو به ایروان هشدار داد

15وزارت خارجه جمهوری آذربایجان به ارمنستان نسبت به مداخله در امور این کشور به ویژه در قره باغ هشدار داد. – وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه ای همچنین مقام های ارمنستان را به اشاعه اطلاعات نادرست متهم کرد که مدعی می شوند ایجاد یک پست مرزی توسط باکو در شش کیلومتری …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: بین المللSource link