به رسمیت شناختن قره باغ به عنوان بخشی از آذربایجان به معنای به رسمیت شناختن حاکمیت آذربایجان نیست. ذوالفوگاروف

15

به رسمیت شناختن تمامیت ارضی، حتی اگر قره باغ بخشی از آذربایجان باشد، به معنای به رسمیت شناختن حاکمیت آذربایجان نیست. توفیق ذوالفوگاروف وزیر امور خارجه سابق آذربایجان در گفت و گو با Minval.az این را بیان کرد.

وی مدعی شد که ارمنستان حتی پس از سال 2020 نیز به مداخله در امور داخلی آذربایجان ادامه می دهد، “بودجه ای را به ساختارهای نظامی شده ای اختصاص می دهد که سیاست الحاق قره باغ به ارمنستان را دنبال می کنند.”

ذوالفغاروف در ادامه خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر ما شاهد اختلاف بین حرف و عمل واقعی هستیم، یعنی تلاش برای الحاق متوقف نمی شود، بنابراین پاشینیان باید هم اظهارات و هم اقدامات خود را روشن کند. – “آیا ارمنستان از دخالت در امور داخلی ما دست بردارد و به حاکمیت ما احترام بگذارد؟” بنابراین نمی توانم بگویم که این موضوع قبلاً حل شده است.»

نشریه آذربایجانی پرسید: – «نیکول پاشینیان در آستانه نشست مسکو تمامیت ارضی آذربایجان را به رسمیت شناخت، اما محافل خاصی در ارمنستان از آن ناراضی هستند. نشست رهبران در مسکو را چگونه ارزیابی می کنید و چه انتظاراتی دارید؟

ما درک می کنیم که فشارهایی بر ارمنستان اعمال می شود. به طور کلی، روند در مسیر درستی پیش می رود. در مورد تمامیت ارضی، مایلم ماهیت مشکل را به وضوح درک کنیم.»

به نظر وی، روند مذاکرات نشان می دهد که طرف ارمنی آمادگی امضای هیچ توافقی را ندارد. ذوالفگاروف گفت که مسکو خدمات میانجیگری خود را در رقابت با بروکسل و واشنگتن ارائه می دهد و افزود که فکر نمی کند مسکو بتواند وضعیت را حل کند، اما کرملین تلاش خواهد کرد تا به نتایج موثری دست یابد.

«فکر می‌کنم موضوع ارتباطات مورد بررسی قرار خواهد گرفت، جایی که می‌توان پیشرفت کرد، زیرا ارمنستان و آذربایجان می‌خواهند این ارتباطات کار کند. اما شرایط آذربایجان را می دانیم: این ارتباط باید از طریق کریدور زنزوری انجام شود و تنها پس از آن می توان در مورد رفع انسداد سایر ارتباطات صحبت کرد.

از سوی دیگر، می دانیم که از نظر فنی همه چیز آماده نیست. می دانیم که حمایت مالی اتحادیه اروپا از ارمنستان برای ساخت بخش جاده مقری در بروکسل مورد بحث قرار گرفت. ارمنستان و آذربایجان در مورد تامین مالی ارتباطات و همچنین شرایطی که شهروندان آذربایجانی از یک نقطه کشور به منطقه دیگر، یعنی نخجوان نقل مکان کنند، اختلاف نظر دارند. این احتمال وجود دارد که مسکو در این مسیر به موفقیت‌هایی دست یابد.Source link