“زندگی جدید”. اوا ریواس تصاویری را منتشر کرد که نشان می دهد قبل از رفتن به صومعه چه نوع زندگی داشته است – اخبار ارمنستان

198

اوا ریواس خواننده ارمنی مقیم روسیه در صفحه اینستاگرام خود تصاویر آرشیوی خود را قبل از رفتن به صومعه بانوان و عکس های آرشیوی از صومعه بانوان منتشر کرد و این خواننده در کنار این کلیپ نوشت: “بازاندیشی شخصیت و روح. و یک شکاف، درد، خون و اشک بین این دو دختر… مرگ و تولد جدید.”

Source link