محموله بزرگ هروئین در بندر پوتی کشف شد که قرار بود از طریق ارمنستان به اروپا منتقل شود.

38

جامعه

محموله بزرگ هروئین در بندر پوتی کشف شد که قرار بود از طریق ارمنستان به اروپا منتقل شود.

یک شهروند ایرانی تا 80 کیلوگرم هروئین به گرجستان وارد کرد. این ماده مخدر در بندر شهر پوتی (منطقه سامگرلو-زمو سوانتی) در انبار یک کامیون کشف شد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، تیموراز کوپاتادزه، رئیس پلیس جنایی وزارت امور داخله گرجستان، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در این باره گفت:

در تحقیقات مشخص شد متهم 62 ساله ایرانی قصد داشت مقادیر زیادی هروئین را از طریق خاک ارمنستان و گرجستان از ایران به اروپا منتقل کند.

در بازرسی از خودرو 315 بسته هروئین به وزن 80 کیلوگرم به عنوان ادله مادی در دستگاه مخصوص نصب شده در دو درب عقب تریلر کشف و ضبط شد.

تحقیقات بر اساس دو ماده از قانون کیفری گرجستان انجام می شود: «تهیه، تولید، کسب، نگهداری، حمل و نقل یا فروش غیرقانونی مواد مخدر و مواد مشابه آن، و همچنین «واردات غیرقانونی مواد مخدر و مواد معادل آن به گرجستان، صادرات از گرجستان یا حمل و نقل بین المللی از طریق ترانزیت».

این بازداشت شده تا 20 سال زندان یا حبس نامحدود در انتظار اوست.

این کامیون که راننده آن یک شهروند ایرانی بود، به عنوان بخشی از پروژه مشترک دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و «برنامه کنترل کانتینر» سازمان جهانی گمرک شناسایی شد.

کارمندان وزارت امور داخلی گرجستان، دفتر دادستانی کل و وزارت دارایی فعالیت های عملیاتی و تحقیقاتی پیچیده ای را انجام دادند.

Source link