با این حال، به طور کلی، وضعیت در مسیر تنظیم قرار دارد. پوتین در نشست سه جانبه

27

فیلم های:
سیاست

با این حال، به طور کلی، وضعیت در مسیر تنظیم قرار دارد. پوتین در نشست سه جانبه (فیلم)

نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در کرملین دیدار کردند.

مسائل مربوط به رفع انسداد زیرساخت های حمل و نقل و اقتصادی منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در چارچوب نشست معاونان نخست وزیر سه کشور توافق شد که کار در یک هفته ادامه یابد.

Source link