دختر سامول الکسانیان عکس هایی از مراسم 40 روزه اولین فرزند منتشر کرد – اخبار ارمنستان

188


نوه سامول الکسانیان، کارینا، چند هفته پیش به دنیا آمد. لوسینه الکسانیان دختر تاجر با انتشار عکس هایی در کنار دختر تازه متولد شده و همسرش نوشت: “40 سالگی کارینا مبارک!”

گفتنی است لوسینه هنگام انتشار عکس های دخترش چهره خود را پنهان می کند.

Source link