امدادگران جسد این شهروند را از رودخانه دبد خارج کردند

54

امدادگران جسد این شهروند را از رودخانه دبد خارج کردند

یکم خردادماه ساعت 17:51 به مرکز مدیریت بحران امداد و نجات منطقه لری اعلام شد که جسد یک شهروند در رودخانه دبد پیدا شد. برای خروج به کمک امدادگران نیاز است.

یک تیم رزمی از گروه امداد و نجات آتش نشانی ریاست منطقه ای امداد و نجات وزارت کشور راهی محل حادثه شد.

امدادگران R. ص (متولد 1949) جسد را به خودروی حامل جسد نزدیک کرد.

Source link