⛔️ ادامه روند بازگرداندن زنان و فرزندان نیروهای تکفیری از عراق به باکو

58

⛔️ ادامه روند بازگرداندن زنان و فرزندان نیروهای تکفیری از عراق به باکو


🔸️ تاکنون صدها نفر از فرزندان زنان باکویی از عراق بازگردانده شده‌اند!
رشد دادن جریان وهابی برای نابودسازی تشیع در جمهوری باکو به انحاء مختلف دنبال می‌شود.

🆔️ @Ir_Azariha