⛔️ ترکیه، اسرائیل و باکو، مثلث همکاری‌های همه‌جانبه را در منطقه قفقاز امضا کرده‌اند

49

⛔️ ترکیه، اسرائیل و باکو، مثلث همکاری‌های همه‌جانبه را در منطقه قفقاز امضا کرده‌اند


🔸️ ترکیه با حمایت از الهام علی‌اف، نفوذ اسرائیل را در قفقاز جنوبی شامل جمهوری‌آذربایجان و گرجستان گسترش داده است. همچنین الهام‌ علی‌اف اعلام کرده که ایران چه بخواهد و چه نخواهد ما کریدور زنگزور را افتتاح خواهیم کرد و حتی آماده جنگ هستیم. روزنامه شقق در ترکیه (وابسته به حزب اردوغان) نیز اخیراً با همین مضمون مقاله‌ای را منتشر کرده است. هرچند ایران مخالفت خود را در این زمینه اعلام و بر آن تأکید کرده است. در روزهای اخیر نیز ارمنستان مخالفت خود را با افتتاح این کریدور اعلام کرد، مگر آنکه تحت نظارت و سلطه ارمنستان باشد و نیروهای جمهوری آذربایجان و ترکیه در این منطقه ورود نکنند. نکته عجیب آنکه سفیر چین در ترکیه نیز حمایت خود را از کریدور غرب به شرق زنگزور اعلام کرده و روسیه نیز تنها نظاره‌گر میدان است.

🔸️ اردوغان همچنین استفاده از منابع آبی به‌عنوان ابزار سیاسی را در دستور کار قرار داده است. این کشور با پروژه گاپ در حوضه دجله و فرات، عراق، سوریه و ایران را در مخمصه قرار داده و این کشورها را با خشکسالی و ریزگرد روبه‌رو کرده است. همچنین در پروژه داپ بر سرچشمه‌های رود ارس، آذربایجان‌های ایران و همچنین جمهوری آذربایجان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از لحاظ امنیتی نیز ترکیه، اسرائیل و جمهوری‌آذربایجان همکاری گسترده‌ای را دنبال می‌کنند و تل‌آویو به کمک این دو کشور نفوذ منطقه‌ای خود را افزایش می‌دهد. اگر بخواهیم به‌صورت جزئي‌تر به این موضوع بپردازیم، اسرائيل به کمک ترکیه در قفقاز جنوبی در حال گسترش نفوذ خود است که امنیت ملی ایران را تهدید می‌کند./هم میهن

🆔️ @Ir_Azariha