فرودگاه جدید گرجستان JAMnews

18


فرودگاه جدید گرجستان

ما می‌خواهیم گرجستان به یک قطب هوایی در قفقاز تبدیل شود و فرودگاه بین‌المللی دیگری در حومه تفلیس بسازد. ایراکلی گاریباشویلی، نخست وزیر گرجستان در جلسه دولت در 5 ژوئن گفت: فرودگاه نظامی وازیانی به عنوان مکان فرودگاه جدید انتخاب شده است.

نخست وزیر گفت که این پروژه هنوز در مرحله بررسی احتمالات است، اما وزارت اقتصاد چندین ماه است که روی آن کار می کند.

احتمالاً همه موافق هستند که فرودگاه فعلی قادر به تحمل بارهای زیاد نخواهد بود و نمی تواند اهداف بلندپروازانه ما را برآورده کند. […] اگر بخواهیم در 20، 30، 50 و حتی 100 سال آینده از کشور مراقبت کنیم و زیرساخت های مناسب را برای نسل های آینده بگذاریم، باید مکان جدیدی را انتخاب کنیم. فرودگاه نظامی در وازیانی برای این منظور ایده آل است.در 15 مه، وزیر اقتصاد لوان داویتاشویلی گفت که آنها در حال بررسی مکان جدیدی برای فرودگاه تفلیس هستند. به گفته داویتاشویلی، فرودگاه موجود تفلیس نمی تواند اهداف بلندمدت را برآورده کند. وزیر اقتصاد گفت که این “روند یک روزه آسان” نیست.

Source link