ویدیو / کریدور مهمی که ایران را دور زد

54راه آهنی که از باکو می گذرد تنها مسیر ترانزیت زمینی شرق_غرب است که چین را به اروپا بدون عبور از کشورهای واسطه مانند ایران و روسیه متصل می کند / این مسیر که به کریدور میانی معروف است؛ کوتاه ترین مسیر زمینی آسیا_ اروپا شده و تجارت جهانی را متحول می کند / روسیه ممکن است در صورت …
منبع خبر: ترابر نیوز
دسته بندی خبر: بین المللSource link