تاریخ مذاکرات بیشتر بین ارمنستان و آذربایجان هنوز نامشخص است. وزارت امور خارجه آمریکا

53

سیاست

تاریخ مذاکرات بیشتر بین ارمنستان و آذربایجان هنوز نامشخص است. وزارت امور خارجه آمریکا

وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به درخواست سرویس ارمنی «صدای آمریکا» در رابطه با به تعویق افتادن مذاکرات ارمنستان و آذربایجان در واشنگتن.

وزارت امور خارجه افزود که واشنگتن “خرسندی خود را از مذاکرات جاری بین ارمنستان و آذربایجان در نقاط مختلف از جمله مذاکرات اخیر در کیشینوف ابراز می کند.” [երկու երկրների] در مورد دیدار رهبران».

ما مشتاقانه منتظر میزبانی دور دیگری از مذاکرات هستیم زیرا طرفین به دنبال آینده ای صلح آمیز در منطقه قفقاز جنوبی هستند. در پاسخ سفارت آمریکا آمده است: کلید حل مشکلات، دستیابی به یک صلح پایدار و با عزت گفتگوی مستقیم است.

Source link