کافه مرکز اطلاعات گردشگری در گیومری

74

برای توسعه گردشگری، اتحادیه اروپا و شرکت همکاری بین المللی آلمان به طور مشترک تعدادی از پروژه ها را در منطقه شیراک تامین مالی می کنند. یکی از آنها کافه مرکز اطلاعات گردشگری ROOF 25 است که در گیومری افتتاح شده است، جایی که گردشگران می توانند با استفاده از فناوری های نوآورانه از مکان های تاریخی از طریق سه ضلعی گیومری درست از کافه بازدید کنند.

از فضای باز سقف هتل استفاده می شد و پنل های خورشیدی به عنوان پوشش عمل می کردند. برنامه های فرهنگی نیز در کافه مرکز اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است.

با تامین مالی همین سازه های بین المللی، مهمانسرای هوشمندی در مسیر منتهی به مجموعه آرامستان مرماشن افتتاح شد. برنامه نویسان موفق به معرفی مدلی از مدیریت از راه دور مهمانخانه با کاهش عامل انسانی شده اند. مثلا می توانید تلفنی راهنمایی کنید که درب مهمانسرا باز شود.

آنها می توانند با ماشین خودساخته مؤسسه آموزشی ارمنستان در تنگه مراماشن قدم بزنند.

جزئیات در گزارش «آزادی» آمده است.Source link