“خدا ما را نخواهد بخشید.” نلی خرانیان در مورد وضعیت آرتساخ – اخبار ارمنستان

52

نلی خرانیان هنرمند ارجمند جمهوری اسلامی ایران با یادداشتی به وضعیت آرتساخ پرداخت.
«از خواب بیدار شدم و شروع کردم به سرخ کردن سیب زمینی برای پدرم. عطر شیرینی در خانه پیچید و به یاد پدربزرگم همایک افتادم که پدر و مادرش در اثر نسل کشی وان کشته شدند. هر وقت سیب زمینی سرخ می کرد زیر لب می خواند و گریه می کرد، شاید یاد مادرش می افتاد و عطر شیرین سیب زمینی سرخ شده در خانه شان می پیچید. داداشم رفته سیب زمینی سرخ میکنم عطر شیرینش پخش بشه گریه نمیکنم. برادران و خواهران ما با رضایت خاموش ما در آرتساخ نسل کشی می شوند. این بازیگر نوشت: خدا ما را نخواهد بخشید.

Source link