مسابقات قهرمانی بوکس جوانان اروپا از باکو به مونته نگرو منتقل شد

58


مسابقات قهرمانی بوکس جوانان اروپا از باکو به مونته نگرو منتقل شد. به گزارش “ارمنپرس”، هوهانس هووسپیان رئیس فدراسیون بوکس ارمنستان در این باره می نویسد.

به درخواست فدراسیون بوکس ارمنستان، مسابقات بوکس قهرمانی زیر 22 سال اروپا که در باکو برگزار می شود به مونته نگرو منتقل شد.

با توجه به تجاوزات و جنگی که آذربایجان به راه انداخته است، از فدراسیون بین المللی بوکس اروپا (EUBC) درخواست کرده ام تا با در نظر گرفتن وضعیت و امنیت ورزشکاران ارمنستان، محل برگزاری مسابقات را تغییر دهد. هوسپیان نوشت: اتحادیه اروپا پس از بررسی وضعیت امروز تصمیم گرفت که مسابقات قهرمانی اروپا زیر 22 سال که قرار است 10 تا 21 نوامبر برگزار شود به جای باکو در مونته نگرو برگزار شود.

Source link