آمریکا چه خوابی برای ارمنستان و قفقاز جنوبی دیده است؟

42سفر شماری از مقامات ارشد آمریکا به ارمنستان همزمان با تحولات اخیر در قره باغ از طرح مداخله جویانه جدید واشنگتن در قفقاز جنوبی همزمان با گمانه زنی ها از کمرنگ شدن نقش روسیه در این منطقه حکایت دارد که می تواند ثبات قفقاز را در یک چرخه خطرناک قرار دهد. – آنچه این روزها در …
منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: بین المللSource link