تحولات اخیر در قره باغ نشان داد که نمی توان به روسیه اعتماد کرد

29


وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که تحولات اخیر در منطقه قره باغ نشان داد که نمی توان به شراکت روسیه در موضوعات امنیتی اعتماد کرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایلنا به نقل از رویترز، – وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که تحولات اخیر در منطقه قره باغ نشان داد که نمی توان به شراکت روسیه در موضوعات امنیتی اعتماد کرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که تحولات اخیر در منطقه قره باغ نشان داد که نمی توان به شراکت روسیه در موضوعات امنیتی اعتماد کرد.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: حوادث منطقه قره باغ نشان داد که نمی توان به شراکت روسیه در موضوعات امنیتی اعتماد کرد .

وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد: باید به اقلیت ارمنی در منطقه قره باغ اجازه داد تا با امنیت و کرامت در مناطق خود باقی بمانند .

وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد که باید گذرگاه امنی تحت اداره طرف سوم ایجاد شود که طی آن به ارمنی هایی که تمایل دارند از قره باغ خارج شوند اجازه خروج داده شود.Source link