📽نقض حقوق انسانی در استپاناکرت

30


📽نقض حقوق انسانی در استپاناکرت


🔸️قطعی آب، برق، گاز و تلفن در استپاناکرت زندگی دشواری برای مردم پدید آورده است. رژیم علی‌اف با محاصره منطقه مردم را به کوچ اجباری وادار می‌کند.

🆔 @IR_Azariha