🚨بنابر گزارش‌های میدانی، نیروهای توپخانه‌ای و زرهی باکو که طی هفته‌های گذشته پیش از عملیات نظامی در قراباغ، در مرزهای جنوبی ارمنستان تجمع کرده‌ بودند، هنوز محل استقرار خود را ترک نکرده‌اند.

41

🚨بنابر گزارش‌های میدانی، نیروهای توپخانه‌ای و زرهی باکو که طی هفته‌های گذشته پیش از عملیات نظامی در قراباغ، در مرزهای جنوبی ارمنستان تجمع کرده‌ بودند، هنوز محل استقرار خود را ترک نکرده‌اند.


🆔️ @Ir_Azariha