⭕️جزئیات جدید از جلسه دفاع غیرقانونی محکوم امنیتی در دانشگاه تهران

19

⭕️جزئیات جدید از جلسه دفاع غیرقانونی محکوم امنیتی در دانشگاه تهران


اساتید تعلیق شده چه کسانی هستند؟
🔹در پی برگزاری جلسه نامتعارف و غیرقانونی دفاع از پایان نامه توسط یک محکوم امنیتی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دو تن از اساتید حاضر در این جلسه تعلیق شدند.
🔹طبق پیگیری‌های خبرنگار تسنیم، این محکوم امنیتی در روزی که به دانشگاه مراجعه می‌کند، به قصد انجام کارهای آموزشی وارد دانشگاه می‌شود.
🔹رئیس دانشکده علوم اجتماعی از برگزاری جلسه نمایشی وی بی‌خبر بوده و در شرایطی که هنوز اخراجی بودن این دانشجو به وی اعلام نشده، به این فرد اجازه حضور در دانشکده داده می‌شود.
🔹طبق اخبار منابع آگاه، این دانشجوی اخراجی با هماهنگی سه تن از اساتید خود این جلسه را ترتیب می‌دهد و این افراد پس از بیان سخنان تجزیه طلبانه از سوی وی، در جلسه مذکور به تذکر لفظی بسنده کرده و جلسه را ادامه می دهند که در پی این اقدام، دو تن از این اساتید یعنی مهراد عربستانی و زهره انواری از عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران تعلیق شده و پرونده آنها برای بررسی بیشتر و حکم نهایی به هئیت انتظامی دانشگاه ارجاع شده است.

🆔 @IR_Azariha